Velve ir arkveida griestu konstrukcija telpas vai tās daļas pārsegšanai. Velves ir bieži lietotas romānikas un gotiskā stila baznīcu celtnēm. Velves nereti veido baznīcu vizuāli interesantāko daļu, piemēram, Seviljas katedrālē Spānijā, Ķelnes katedrālē Vācijā.

Sv. Severīna baznīcas velves Parīzē