nn-2 Denne brukaren har god kjennskap til norsk (nynorsk).