Dokumentācijas ikona Veidnes dokumentācija[skatīt] [labot] [hronoloģija] [pārlādēt]

Ši ir {{str ≥ len}} palīgveidne.

Tā ļauj citām veidnēm pārbaudīt vai simbolu virkne ir "garāka vai vienlīdzgara" vai arī "īsāka" nekā dotā virkne.

Ši veidne var apstrādāt 3 līdz 4 beznosaukuma parametrus.

Lūk piemērs kā pārbaudīt vai virkne "abcde" ir 4 simbolus gara vai arī garāka:

{{str ≥ len | abcde | 4
| Vienāda vai garāka.
| Īsāka.
}}

Rezultāts:

Vienāda vai garāka.

Veidnēm bieži ir problēmas apstrādāt ievaddatus, kas satur vienādības zīmi "=". Bet to ir viegli atrisināt, lietojot numurētos parametrus. Pārbaudīsim vai virkne "ab=cde" ir 100 simbolu gara vai arī garāka:

{{str ≥ len 
| 1 = ab=cde 
| 2 = 100
| 3 = Vienāda "=" vai garāka.
| 4 = Īsāka, nav "=".
}}

Rezultāts:

Īsāka, nav "=".

Iespējams būtu labāk vienmēr lietot numurētos parametrus, tā kā jūs ne vienmēr varat iepriekš zināt tieši kā izskatīsies dati, pirms jūsu veidne pados tos šai palīgveidnei.

Plašāks parametru izskaidrojums:

{{str ≥ len 
| 1 = Virkne: 0-500 simbolus gara.
| 2 = Skaitlis, ar ko salīdzināt: 0 - 500
| 3 = Atbildes teksts, ja virkne ir "garāka vai vienlīdzgara".
| 4 = Atbildes teksts, ja virkne ir "īsāka".
}}

Tukšas vai nedefinētas virknes tiek uzskatītas par 0 simbolu garām. Virknes, garākas par 500 simboliem, netiek saīsinātas līdz 500 simboliem.

Salīdzināšanas skaitlis, kas mazāks par 0, tiks uzskatīts par 0. Savukārt vērtības virs 500, tiks uzskatītas par vienādām ar 500.

Tādējādi 500 simbolus gara vai garāka virknes vienmēr tiks uzskatīta par "garāku vai vienlīdzgaru", neatkarīgi ar kādu skaitli tā tiks salīdzināta.

Tehniskās detaļas

labot šo sadaļu

Iespējamās alternatīvās veidnes {{str >= len}} vai (otrādi) {{str < len}} nedarbojas MediaWiki.