Veidne:Gulbene — Alūksne

Gulbene—Alūksne
(šaursliežu dzelzceļš)
32,8 Alūksne
27,7 Vējiņi
24,0 Umernieki
20,4 Paparde
19,4 Dunduri
13,9 Kalniena
9,6 Stāmeriene
6,0 Pūriņi
4,4 Birze
 uz Abreni 
98,3 / 0,0 Gulbene
 uz Ieriķiem 
 uz Pļaviņām