No To Commons
Copyrighted
Copyrighted
Uzmanību!
Uzmanību!

Šajā fotogrāfijā redzams Latvijā publiski izstādīts autortiesību objekts.
Saskaņā ar Autortiesību likumu:
25.pants. Publiski izstādīta darba izmantošana
(1) Publiskās vietās pastāvīgi izstādīta arhitektūras, fotogrāfijas, vizuālās mākslas, dizaina, kā arī lietišķās mākslas darba attēlojumu drīkst izmantot personiskai lietošanai, informācijā ziņu raidījumos vai aktuālo notikumu apskatos vai ietvert darbos nekomerciālā nolūkā.
(2) Šajā pantā minētais neattiecas uz gadījumiem, kad darba attēlojums ir objekts tālākai darba atkārtošanai, raidorganizācijām raidīšanai vai darba attēlu izmantošanai komerciālos nolūkos.

šo attēlu drīkst izmantot tikai nekomerciālos nolūkos.

Ja ar autortiesībām aizsargātais publiski izstādītais darbs ir fotogrāfijas galvenais objekts, attēla failu nedrīkst pārvietot uz Vikikrātuvi.