Vecā pasaule

apzīmējums tai pasaulei, kas eiropiešiem bija pazīstama līdz 15. gadsimta beigām

Vecā pasaule ir apzīmējums tai pasaulei — Eiropas, Āzijas un Āfrikas daļai —, kas eiropiešiem bija pazīstama līdz 15. gadsimta beigām, kad aizsākās Lielo ģeogrāfisko atklājumu laikmets, atklājot Amerikas un citus līdz tam nezināmus kontinentus, ko pretstatā Vecajai pasaulei sāka saukt par Jauno pasauli.

Ptolemaja pasaules karte