Vēstures piemineklis ir teritorija, vieta, ēka, būve, priekšmets, kas saistīts ar kādu nozīmīgu, ievērojamu vēsturisku notikumu vai personu. Šiem pieminekļiem ir zinātniska, kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme. Pieder pie kultūras pieminekļiem.[1]

Latvijā valsts aizsardzībā atrodas vairāk nekā 100 vēstures pieminekļi, starp kuriem ir dažādu kultūras un sabiedrisko darbinieku dzimšanas, dzīves vietas, dažādu skolu ēkas, robežzīmes u.c.[1]

  1. 1,0 1,1 Latvijas enciklopēdija. 5. sējums. Rīga : Valērija Belokoņa izdevniecība. 2009. 765.—766. lpp. ISBN 978-9934-8068-0-3.