Uzbekijas PSR ģerboni republikas valdība 1937. gada 14. februārī atzina par Uzbekijas PSR simbolu. 1992. gadā ģerbonī tika veiktas nelielas izmaiņas, saglabāta liela daļa no padomju ēras simbolikas, un tas kļuva par Uzbekistānas valsts simbolu.

Uzbekistānas PSR ģerbonis