"Trubadūrs uz ēzeļa" ir dzejnieka Jāņa Sudrabkalna 1921. gadā izdots dzejas krājums. Krājumu autors parakstījis ar sava dubultnieka Olivereto vārdu. Krājumā lielākoties ir humoristiska dzeja. 2009. gadā Daugavpils teātrī bija paredzēts izrādes "Olivereto" iestudējums ar Raimonda Paula oriģinālmūziku, bet iecere netika īstenota. 2013. gadā Latvijas Nacionālajā teātrī tapa izrāde "Trubadūrs uz ēzeļa" par Jāņa Sudrabkalna likteni ar Raimonda Paula rakstīto mūziku Daugavpils teātra izrādei.