Trigonometriskā riņķa līnija

Trigonometriskā jeb vienības riņķa līnija (TRL) ir riņķa līnija, kuras centrs atrodas koordinātu sistēmas sākumpunktā un rādiuss ir vienu vienību garš.

Vienības riņķa līnijas paraugs. Mainīgais t ir leņķa mērs.