Trīsdimensiju telpa

Trīsdimensiju telpa ir pasaules ģeometriskais modelis. Šādai telpai ir 3 dimensijas: augstums, platums un dziļums. To var uzskatīt par "skatuvi", kurā ir iespējams attēlot reāla objekta vai ģeometriskas figūras virsotņu punktu novietojumu, izmantojot augstumu, platumu un dziļumu.

Trīsdimensiju koordinātu sistēma, X ass vērsta pret skatītāju
Kubs

Katrai objekta virsotnei var piešķirt trīs parametrus: x, y, z.

  • x parametrs jeb dziļums norāda, cik tālu vai tuvu punkts atrodas no skatu punkta;
  • y parametrs jeb platums norāda, kāds būs virsotnes punkta horizontālais novietojums;
  • z parametrs jeb augstums norāda, kāds būs virsotnes punkta vertikālais novietojums.

Tiek uzskatīts, ka trīsdimensiju telpas izjūta cilvēkam attīstās jau agrā bērnībā un ir cieši saistīta ar kustību koordināciju.

Dažkārt lieto terminu 3D, ar ko apzīmē trīsdimensiju attēlu jeb priekšmetu vai objektu, kas apskatāms no visām pusēm. 3D ir telpisks skatījums uz objektu.