Tonna ir standarta masas mērvienība un tā ir vienāda ar 1000 kilogramiem. Tonnu apzīmē ar burtu t. Tāpēc varam rakstīt 1 t = 1000 kg.
Viena tonna ir apmēram vienāda ar viena kubikmetra ūdens masu 4° C temperatūrā un pie normāla atmosfēras spiediena.

1 tonna = 1000 kg = 1 000 000 g = 10 c