Sacensību tiesnesis jeb tiesnesis ir persona, kas vada sacensības, no neitrāla skatu punkta sekojot noteikumu ievērošanai, izšķirot strīdus un pieņemot lēmumus sacensību laikā. Dažādās sacensībās tiesnešus var saukt dažādi: galvenais tiesnesis, līnijtiesnesis, arbitrs, komisārs, laika ņēmējs, u.c.

Tiesnesis (pa labi) spēlētājam piešķir dzelteno kartīti futbola spēles laikā