Tehnikums ir izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, kas dod iespēju iegūt trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni, un kurai ir piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss.[1] Profesionālās izglītības iestādes specializējas profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanā, ļaujot iegūt piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju dažādās profesionālajās jomās.

Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni ir būtiska sastāvdaļa tehnikumu darbībā un ļauj novērtēt profesionālo kompetenci un prasmes tajās kvalifikācijās, kurās tehnikums piedāvā izglītību. Iestāde saņem valsts budžeta finansējumu, ja atbilst akreditēta tehnikuma statusam. Tas ļauj veikt profesionālo izglītību attiecīgo jomu pedagogiem un nodrošināt metodisko atbalstu citām profesionālās izglītības iestādēm.

Darbības mērķi labot šo sadaļu

Tehnikumi ne tikai īsteno profesionālās tālākizglītības programmas, bet arī nodrošina profesionālās pilnveides izglītību esošajiem speciālistiem, lai tiem būtu iespēja uzlabot savas prasmes un kompetenci profesionālajās jomās, kurās tehnikumi piedāvā izglītību. Šīs programmas veicina izglītojamo personības attīstību un atbilstību darba tirgus prasībām.

Tehnikuma darbības mērķi ietver izglītības programmu stratēģiskās specializācijas, kas nodrošina nepieciešamos speciālistus tautsaimniecības attīstībai un veicina izglītojamo personības attīstību. Tehnikumi cieši sadarbojas ar uzņēmumiem, lai piedāvātu darba vidē balstītas mācības, kas ļauj studentiem iegūt praktiskas pieredzes. Tāpat tehnikumi piedāvā metodisko atbalstu citām profesionālās izglītības iestādēm un veicina pedagogu tālākizglītību.

Latvijas izglītības iestādes labot šo sadaļu

Profesionālās izglītības iestādes statuss "tehnikums" ir šādām Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošām profesionālās izglītības iestādēm:[2]

Turklāt, profesionālās izglītības iestādes statuss "tehnikums" ir arī valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums".

Atsauces labot šo sadaļu

Profesionālās izglītības likums. Atjaunināts: 2023-10-04