Tērzētava[1] jeb čats (angļu: chat room) ir privāta vai publiski pieejama vieta, kur ar tastatūras palīdzību internetā tiek rīkota mijiedarbīga un/vai sinhrona informācijas apmaiņa starp tās lietotājiem. Saziņa var notikt reālajā laikā (tiešsaistes tērzētava) vai arī tas var notikt interneta forumos.