Stallis

ēka zirgu turēšanai

Stallis ir zirgu mājvieta. Stallis ir vieta, kur zirgus ieved naktī, lietus laikā.[nepieciešama atsauce] Tos tur stallī pa ziemu. Zirgus staļļos apkopj, pabaro. Stallī ir vairāki boksi (no angļu valodas vārda "box") jeb vecvārdā steliņģi, kuros katrā pa vienam zirgam. Ir arī palielināti boksi jeb steliņģi kumeļmātēm ar kumeļiem. Katrs bokss ir aiztaisāms, lai zirgs netiek patvaļīgi ārā. Stallim pa vidu ir eja starp boksiem visā staļļa garumā, pa kurieni zirgus izved ārā vai ieved iekšā. Gaisa temperatūra stallī nedrīkst stipri atšķirties no āra temperatūras (ārā daudz zem 0, iekšā pārāk daudz virs), bet stallī grīdai jābūt siltākai kā zemei ārā ziemas laikā, lai zirgs var atpūsties pa nakti. Zirgi nedrīkst atrasties caurvējā, taču stallī jābūt svaigam gaisam.

Staļļa iekštelpas