Sliede ir īpaša šķērsprofila tērauda sija, pa ko rit vilcienu, tramvaju, vagonešu, celtņu riteņi. Sliede virza ritošo sastāvu un uzņem no tā slodzi, ko caur sliežu stiprinājumiem nodod zemākiem elementiem. Sliedes kalpo signālstrāvas un vilces sproststrāvas vadīšanai. Sliedēm jābūt izturīgām (ar lielu inerces momentu un pretestības momentu, lai lieces un vērpes spriegumi tajās nepārsniegtu pieļaujamos) un stabilām, jānodrošina vilcienu kustības drošība un pieļaujamie vilcienu kustības ātrumi. Sliedēm jākalpo iespējami ilgi un jāmaksā pietiekami lēti. Izturīgas sliedes nozīmē, ka tām jābūt pietiekami smagām, stingrām, stigrām, materiālam nesaplacināmam, neplūstošam, nedilstošam un pietiekami cietam. Sliedēm jābūt līdzenām, pietiekami raupjām un gludām. Izvirzītās prasības nozīmē piemērotu sliedes šķērsprofila izvēli, ķīmisko sastāvu un izgatavošanas tehnoloģijas ievērošanu.

Platpēdas sliedes šķērsprofila galveno izmēru shēma

Sliežu profilu tipus, to izgatavošanas tehnoloģiju un pieņemšanu standartizē pēc to metriskās masas. Jaunbūvējamos un rekonstruējamos sliežu ceļos pārsvarā izmanto 60E1, R65 un retākos gadījumos R50 tipa sliedes uz mazāk svarīgiem ceļiem. Skaitlis sliedes tipa apzīmējumā nozīmē noapaļotu līdz veseliem kilogramiem sliedes metrisko masu. Sliežu unifikācija un standartizācija nozīmē arī to stiprinājumu standartizāciju atbilstoši sliedes profilam.

Sliežu galviņas virsējo slāni nodilumizturības palielināšanai termiski rūda – strauji atdzesē. Tilpumnerūdītas sliedes no jauna praktiski neizmanto.

Sliežu attēlu galerija labot šo sadaļu

Rievsliede labot šo sadaļu

Rievsliede ietver monolītu sliedes galvas un pretsliedes profilu, kas ievērojami samazina riteņa nobraukšanas no sliedēm varbūtību, ja ir sapuvuši gulšņi, nolietoti sliežu stiprinājumi, kā arī līknēs ar sevišķi mazu rādiusu. Rievsliede vienlaicīgi izpilda pretsliedes funkciju. Tāpat uz autoceļa brauktuves un tehnoloģiskās pārbrauktuves rievsliedes veido kārtību savas mazelentības un funkcionalitātes dēļ. Tāpēc tās var izmantot sliežu ielu transportam (pārsvarā tas ir tramvajs) un ostu teritorijās, kur notiek intensīva kraušana, kurā piedalās dzelzceļa infrastruktūra. Var būt arī rievsliežu pārmijas iepriekšminēto iemeslu dēļ. Tramvaja rievsliedes rieva ir šaurāka par tā paša sliežu platuma dzelzceļa ritošā sastāva rievsliedi.

Pretsliede labot šo sadaļu

Pretsliede kopā ar braucamo sliedi ("parastā" sliede), nodrošinot stingri noteiktu riteņa braukšanas trajektoriju. Bez pretsliedēm nebūtu iespējama pārmiju ekspluatācija ar krusteni, kuram ir nekustīgs serdenis. Pretsliedes stiprina pie ceļa sliedēm izmantojot sliežu stiprinājumus. Tās lielākoties izmanto pārmiju pārvedās, pārbrauktuvēs, gājēju pārejās, līknēs ar mazu rādiusu u.c. Pēdējā laikā pārbrauktuvēs pretsliežu vietā izmanto gumijas, kas nodrošina labu sliežu elektrisko izolāciju no virsbūves materiālem.

.

Vispārējie sliežu tipi labot šo sadaļu

Apzīmējums Masa

kg/m

Šķērsgr.

lauk., cm2

Augstums

mm

Galviņas

platums mm

Pēdas

platums mm

Piezīmes
R43 44,653 57,00 140 70 114
S49 49,05 149 67 125
R50 51,57 65,99 152 72 132
S54 54,54 154 67 125
UIC54 54,77 159 70 140
60E1 (UIC60) 60,21 76,70 172 72 150 "Eiropas profils"
R65 64,72 82,65 180 75 150 "PSRS profils"
R75 74,414 95,04 192 75 150
 
Sliežu profili S49, S54, 60E1

Tā kā sliežu R65 pēdas platums ir 150 milimetri, 60E1(UIC60) un R65 profili ir savstarpēji aizvietojami. R50 profils, kas ir salīdzināms ar vācu S49, tika izmantots tramvaju ceļos, bet dažkārt arī maznoslogotajās dzelzceļa līnijās. S33 profils pēdējo reizi Vācijā tika velmēts ar 33 kg/m šaursliežu dzelzceļa līnijām 20. gadsimta 60. gados. S41 profils, kas atbilst S49 sliedei ar samazinātu augstumu, joprojām ir izplatīts Vācijas metropolitēnos.

ASV 140-RE profilu (70 kg/m) lieto intensīvās līnijās.

Lai savienotu atšķirīgus sliežu profilus, uzstāda pārejas sliedes, kas ražotas rūpnieciski ar kontaktmetināšanas metodi. Loka elektro metināšanai nav tik liela izturība, tā ir izplatīta daudzos tramvaju ceļos. Sliežu ieliktņus izmanto tikai remontdarbu posmos īslaicīgai sliežu savienošanai. Ja savienojamie profili ģeometriski ir pārāk atšķirīgi, jāparedz vairākas pakāpeniskas pārejas sliedes pēc kārtas.

Sliežu nodiluma % labot šo sadaļu

Sliežu R65, 60E1, R75 metāla procentuālais nodilums ātrumam līdz 120 km/h platsliežu ceļā P.S. 0 % - jauna sliede, 100 % - pilnīgi nolietota sliede
- Vertikālais faktiskais nodilums, mm
- ↓mm→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sānu

faktis-

kais

nodi-

lums,

mm

0 0 8 17 25 33 42 50 58 67 75 83 92 100
1 7 13 21 29 38 46 54 63 71 79 88 96 -
2 13 17 25 33 42 50 58 67 75 83 92 100 -
3 20 21 29 38 46 54 63 71 79 88 96 - -
4 27 27 33 42 50 58 67 75 83 92 100 - -
5 33 33 38 46 54 63 71 79 88 96 - - -
6 40 40 42 50 58 67 75 83 92 100 - - -
7 47 47 47 54 63 71 79 88 96 - - - -
8 53 53 53 58 67 75 83 92 100 - - - -
9 60 60 60 63 71 79 88 96 - - - - -
10 67 67 67 67 75 83 92 100 - - - - -
11 73 73 73 73 79 88 96 - - - - - -
12 80 80 80 80 83 92 100 - - - - - -
13 87 87 87 87 88 96 - - - - - - -
14 93 93 93 93 93 100 - - - - - - -
15 100 100 100 100 100 - - - - - - - -

Garsliedes labot šo sadaļu

Pamatraksts: Garsliede

Sliedēm ir temperatūras izplešanās koeficienti. Tāpat sliedes var staipīt tilta laidumu izplešanās temperatūras iedarbībā. Lai sliežu gulšņu režģi neizsviestu, jākompensē temperatūras radītie garenspēki. Šim nolūkam izmanto:

1) neierobežota garuma sliedes, ja tās ir ievadītas optimālajā temperatūras režīmā, ņemot vērā klimatiskās temperatūras svārstības. Latvijā tie ir aptuveni +30°C. Sliedes sametina ar elektrokontakta vai alumīnijtermīta sametināšanas metodi;

2) Sliežu salaidņu ceļš. Salaidņu spraugas kompensē sliežu temperatūras izplešanās svārstības. Izmanto dažāda garuma sliedes no 12,5 - 25,0 m;

3) temperatūras kompensātori pie tiltu "elpojošajiem" laidumiem.

Atsauces labot šo sadaļu

Skatīt arī labot šo sadaļu