Skuķu purvs atrodas Madonas rajona Dzelzavas un Sarkaņu pagastos. Atrodas starp Aizpurves un Aizkujas ciemiem abpus šos ciemus savienojošajam ceļam. Purvā iegūst kūdru. Cauri purvam iet dzelzceļa līnija, kas ved no Dzelzavas dzelzceļa stacijas uz Olgas purvu. Šo līniju izmanto iegūtās kūdras pārvadāšanai. Sarkaņu pagasta teritorijā purvā atrodas Bedres ezers.