Seismoloģija

Gtam.gif

Seismoloģija (no grieķu: σεισμός (seismos) — 'zemestrīce' un λόγος (logos) — 'mācība') ir ģeofizikas nozare, kurā pēta zemestrīces un ar tām saistītās ģeoloģiskās norises. Seismoloģijas jomā strādājošos zinātniekus sauc par seismologiem. Seismologi nodarbojas ar tektonisko plātņu pētīšanu, to kustību, zemestrīču pētīšanu un prognozēšanu, kā arī ir izveidojuši Zemes dzīļu modeli, t.i., izvirzījuši teoriju, ka Zemes centrā atrodas dzelzs kodols, kuram apkārt atrodas mantija un Zemes garoza ir virskārta.