Reklāmas sauklis

(Pāradresēts no Sauklis)

Reklāmas sauklis ir lakoniska, viegli iegaumējama frāze, kas izsaka reklāmas paziņojuma būtību un kuru lieto reklāmas kampaņu laikā. Piemēri: "Dzer un brauc!"; "Ķeriet tumšo!". Daži reklāmas saukļi var būt reģistrētas preču zīmes.