Satversmes tiesas lietas par valodu lietojumu

Wikimedia projekta saraksts

Sarakstā ir norādīti Satversmes tiesas spriedumu taisīšanas gadi, ja lieta nenonāca līdz spriedumam — sūdzības iesniegšanas laiks.

Personvārdu rakstība labot šo sadaļu

2001. g. — J. Mencena apstrīdēja uzvārda latviskošanu pasē. Sūdzība tika noraidīta.[1]

Elektroniskie mediji labot šo sadaļu

2003. g. — PCTVL Saeimas deputāti apstrīdēja 75% minimālo kvotu raidīšanai latviešu valodā privātajām raidorganizācijām. Pieteikums tika apmierināts.[2]

2015. g. — SIA „Krievu hītu radio” apstrīdēja prasību radio programmām, kuru apraides atļaujā ir noteikts vai no tās izriet, ka radio programmas daļa valsts valodā nedrīkst būt mazāka par 50 procentiem, ar 2016. gada 1. janvāri pāriet latviešu valodā. Attiecīgie likuma noteikumi tika grozīti, un 2016. g. Satversmes tiesa nolēma izbeigt tiesvedību lietā.[3]

Izglītība labot šo sadaļu

2004. g. — Saeimas deputāti Boriss Cilevičs un Vitālijs Orlovs apstrīdēja prasību vismaz 60% mācībvielas vidusskolās, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, pasniegt latviešu valodā.[4] Tiesa nepieņēma sūdzību izskatīšanai.

2005. g. — PCTVL, TSP un LSP Saeimas deputāti apstrīdēja prasību vismaz 60% mācībvielas vidusskolās, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, pasniegt latviešu valoda. Pieteikums tika izskatīts atklātā sēdē[5] un noraidīts.[6]

2005. g. — PCTVL, TSP un LSP Saeimas deputāti apstrīdēja aizliegumu privātskolu, kas neīstenoja apmācību latviešu valodā, publiskajai līdzfinansēšanai. Pieteikums tika apmierināts.[7]

2019. g. — SSDP Saeimas deputāti apstrīdēja ierobežojumus izmantot mazākumtautību valodas kā mācībvalodas skolās. Tiesa noraidīja pieteikumu daļā par publiskajām skolām un atlika tā izskatīšanu daļā par privātskolām.[8], vēlāk noraidot pieteikumus (kā arī vairākus vecāku iesniegtos pieteikumus) arī daļā par privātskolām[9] — diviem tiesnešiem izsakot atsevišķās domas.[10][11].

2020. g. — SSDP Saeimas deputāti apstrīdēja ierobežojumus izmantot mazākumtautību valodas kā mācībvalodas augstskolās. Tiesa atzina Augstskolu likuma noteikumus par neatbilstošiem Satversmei, bet atstāja tos spēkā līdz 2021. g. maijam.[12]

2020. g. — grupa vecāku, ko pārstāvēja Vladimirs Buzajevs, apstrīdēja Ministu kabineta 2018. g. 21. novembra noteikumu Nr. 716 normas par valodu lietošanu. Tiesa noraidīja pieteikumu.[13]

Administratīvie sodi labot šo sadaļu

2009. g. — SC un PCTVL Saeimas deputāti apstrīdēja 13 Administratīvo pārkāpumu kodeksa pantus. Satversmes tiesa nolēma neierosināt lietu.[14]

2017. g. — ierosināta, pēc tam izbeigta lieta par aizliegumu ēkas numura zīmē ielas nosaukumu norādīt vairākās valodās.[15]

Amata un profesionālas prasības labot šo sadaļu

2013. g. — noraidītas Jēkabpils domes deputātes N. Čehovas (PCTVL) un bijušā Liepājas domes deputāta V. Kravcova (SC) sūdzības par valodas prasmes prasībām pašvaldību deputātiem.[16]

Atsauces labot šo sadaļu