Sateces baseins

Ūdenstilpes vai ūdensteces sateces baseins

Sateces baseins hidrogrāfijā ir Zemes virsas teritorija, no kuras visi virszemes un grunts ūdeņi notek konkrētā ūdenstilpē vai ūdenstecē, iekļaujot arī visas tās pietekas.[1] Robežu starp diviem baseiniem sauc par ūdensšķirtni.

Okeānu baseini. Melnā krāsā ir apzīmēti beznoteces baseini
Upes baseina shematisks attēlojums. Ar zilām līnijām apzīmēta upe ar tās pietekām, bet ar raustītu brūno līniju - ūdensšķirtne

Baseini iedalās noteces un beznoteces baseinos. Beznoteces baseins ir tāds baseins, kurš atrodas kontinenta iekšienē un nav savienots ar okeānu. Ezeru ar šādu baseinu sauc par beznotekezeru.

Pasaulē lielākais pēc platības ir Atlantijas okeāna baseins (69,8 miljoni km2). Tam seko Ziemeļu Ledus (23,1 miljoni km2), Klusā (20,3 miljoni km2) un Indijas okeāna (19,4 miljoni km2) baseins. No upju baseiniem lielākais ir Amazones baseins (ap 7 miljoni km2). Savukārt Latvijā plašākais ir Daugavas baseins.

Atsauces labot šo sadaļu

Ārējās saites labot šo sadaļu