Sastāva nemainības likums

Sastāva nemainības likums ir ķīmijas likums, kurš nosaka, ka ķīmiski tīram savienojumam, kura īpašības pamatā nosaka molekulas struktūra, neatkarīgi no iegūšanas veida ir viens un tas pats sastāvs.

Šis likums neattiecas uz daudzām vielām, kuru īpašības pamatā noteic kristālrežģa uzbūve (piemēram, SiO2, PbS).[1]

  1. Valdis Kokars. Vispārīgā ķīmija. Rīgas Tehniskā universitāte, 2009. 20. lpp. ISBN 978-9984-32-700-6.