Rokāde (no vācu: Rochade) ir īpašs gājiens šaha partijā, kurā karalis tiek pārvietots par diviem lauciņiem torņa virzienā, pēc tam tornis tiek pārvietots pāri karalim un nolikts uz lauciņa tam blakus.

Īsā rokāde
Garā rokāde

Katrai no pusēm ir tiesības izdarīt rokādi vienu reizi partijas gaitā.

Gājiena apraksts

labot šo sadaļu

Rokāde skaitās viens gājiens, neskatoties uz to, ka tiek pārvietotas divas figūras. Rokāde ir iespējama divos virzienos: rokādi karaļa spārna virzienā sauc par īso rokādi, dāmas spārna virzienā — par garo rokādi.

Rokādi vienmēr uzsāk ar karaļa pārvietošanu, jo tikai karaļa pārvietošana par diviem lauciņiem (saskaņā ar likumu "roku atņēmi—gājiens izdarīts") viennozīmīgi liecina, ka tas ir rokādes sākums.

Šaha etiķete prasa, lai karaļa un torņa pārvietošana notiktu ar vienu un to pašu roku.

Rokādes nosacījumi

labot šo sadaļu

Rokāde nav iespējama:

  • ja karalis partijā jau izdarījis gājienus (ieskaitot rokādi);
  • ar torni, kas jau izdarījis gājienus.

Rokāde uz laiku nav iespējama:

  • lauciņš, uz kura atrodas karalis, vai lauciņš, kuru tam jāšķērso, vai lauciņš, uz kura karalim jānostājas, ir apdraudēts ar vienu vai vairākām pretinieka figūrām;
  • starp karali un torni, kas piedalās rokādē, atrodas kāda figūra.[1]

Gājiena pieraksts

labot šo sadaļu

Algebriskā notācijā īso rokādi pieraksta ar apzīmējumu "0-0", bet garo rokādi ar "0-0-0".

Rokāde šaha kompozīcijā

labot šo sadaļu

Šaha kompozīcijās rokāde nav iespējama, ja ar retrogrādās analīzes palīdzību izdodas pierādīt, ka karalis vai tornis iepriekš ir izdarījuši gājienu.


  1. Article 3.8 // FIDE šaha noteikumi. Punkts 3.8. (angliski)