Riteņbraukšanas komanda

Riteņbraukšanas komanda ir riteņbraucēju grupa, kura veido komandu, kopīgi trenējoties un piedaloties riteņbraukšanas sacensībās, kā arī tās atbalsta personāls. Vislielākā nozīme komandas sadarbībai ir šosejas riteņbraukšanā, kas ir komandu sporta veids, bet sadarbība starp komandas dalībniekiem ir nozīmīga arī treka riteņbraukšanā un velokrosā.

Var pastāvēt dažādi attiecību līmeņi starp sportistiem un komandu. Amatieru komandās var būt grupa sportistu, kuri sevi identificē kā komandu un sponsori var pilnībā vai daļēji apmaksāt ekipējumu un dažādus nepieciešamos izdevumus. Augsta līmeņa profesionālāks komandas ir reģistrētas Starptautiskajā riteņbraukšanas savienībā, kura piemēro tām dažādus ierobežojošus noteikumus un uztur profesionālo sacensību punktu sistēmu.