Reparācijas

Karā zaudējušās valsts kompensācijas maksa uzvarētājvalstij

Reparācijas (no latīņu: reparatio — 'atjaunošana') ir karā zaudējušās valsts maksājumi naudā vai precē valstij (-īm), kas uzvarējusi karā, pamatojoties uz noslēgto miera līgumu. Tiek formulēts kā agresorvalsts kompensācija par karā nodarītajiem zaudējumiem citām valstīm. Reparācijas tiek plaši kritizētas, tomēr vēl aizvien izmantotas arī mūsdienās (piemēram, 1. Līča karā). Tiek uzskatīts, ka Vācijas reparācijas pēc Pirmā pasaules kara ir viens no Otrā pasaules kara cēloņiem. Tipisks reparāciju gadījums ir arī nacistiskās Vācijas reparācijas uzvarētājvalstīm, kas izpaudās gan naudas veidā, gan smagās rūpniecības iekārtu izvešanā uz ārzemēm.