Renovācija (no latīņu: renovatio — atjaunošana) ir uzlabošanas un rekonstrukcijas process, kā arī būves pielāgošana mūsdienu vajadzībām, neizjaucot struktūras integritāti. Parasti izmanto attiecībā uz būvniecības jomu.

Renovācijas darbus var klasificēt šādi:

  • kapitālais remonts
  • kapitālieguldījumu uzlabojumi jeb uzlabojumi (ēkas rekonstrukcija, iekārtu un sistēmu modernizācija u. c.), kas uzlabo ēkas ekspluatācijas vides kvalitāti
  • ēkas paplašināšana, lai palielinātu tās platību
  • konservācija, lai uzlabotu ēkas saglabāšanu
  • restaurācija, tostarp atjaunošana, lai saglabātu, atjaunotu vai uzlabotu arhitektūras ārējo izskatu

Māju renovācija Eiropas Savienībā labot šo sadaļu

Eiropas Savienības dalībvalstīs ar bijušo plānveida ekonomiku, kur ir saglabājušās tipiskas komunistiskā perioda daudzdzīvokļu ēkas, tos atjaunošano, pilnībā nomainot iekšējās inženierkomunikācijas, nomainot jumtus un siltinot fasādes, lai palielinātu ēku energoefektivitāti. Tā palielina arī īpašuma vērtību.

Latvijā labot šo sadaļu

Latvijā ir 13 500 daudzdzīvokļu namu, kas būvēti padomju laikos un kuri būtu jārenovē.[1] Par ēkas renovāciju ir jāvienojas dzīvokļu īpašniekiem, nepieciešams sasaukt dzīvokļu īpašnieku sapulci.[2] Pēc tam ēkai jāveic energoaudits, kurā tiek norādīts, kādi pasākumi būs jāveic, un tad var pieteikties valsts attīstības finanšu institūcijai "Altum". Ja viss ar dokumentiem ir kārtībā, "Altum" aizdos naudu, un aptuveni pusi no izmaksām segs Eiropas Savienība. Galvenā prasība, kas jāsasniedz, saņemot ES finansējumu, ir primārās enerģijas patēriņa samazināšana mājai vismaz par 30%. Vidējais enerģijas patēriņa ietaupījums esot apmēram 50—60% — labākajām mājām par 65%, sliktākajām ap 40%.

Galerija labot šo sadaļu

Skatīt vēl labot šo sadaļu

Atsauces labot šo sadaļu

Ārējās saites labot šo sadaļu