Reliģiskā mūzika jeb baznīcas mūzika ir mūzikas žanrs izpildīšanai baznīcā un sadzīvē, tas koncentrēts uz reliģiska satura tekstiem. Šaurā nozīmē ar reliģisko mūziku saprot to mūziku, kas tiek izpildīta kristiešu garīgajā vidē. Plašākā izpratnē garīgā mūzika nav saistīta ar konkrētu reliģiju.

Katoļu garīdznieks izpilda mesu