Rekviēms ir sēru mesa. Rekviēms ir veltīts mirušo piemiņai. Tas parasti ir ciklisks skaņdarbs ar četrām nemainīgām daļām.

Rekviēma daļas

labot šo sadaļu
  • Requiem aeternam (Mieru mūžīgo)
  • Dies irae (Dusmu diena)
  • Lacrimosa (Asaru diena)
  • Tuba Mirum (Pastarā diena)