Raisa Deņisova

Raisa Deņisova ir Latvijas antropoloģe, profesore, Dr. habil. hist., Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekle.

DzīvesgājumsLabot

Dzimusi 1930. gada 30. augustā. Beigusi Kārsavas vidusskolu un Maskavas Universitāti. No 1957. līdz 1959. gadam Latvijas ZA Vēstures institūta zinātniskā līdzstrādniece. («Антропологический состав восточных литовцев и восточных латышей». — disertācija, Maskava 1958.) No 1959. gada līdz 1962. gadam PSRS ZA Etnogrāfijas institūta darbiniece. Vēlāk atgriezusies Latvijas ZA Vēstures institūtā. («Антропология древних и современных балтов». — disertācija, Maskava 1973.) Pēc 1973. gada Latvijas ZA Vēstures institūta antropologu grupas vadītāja. Aizstāvējusi vēstures doktora disertāciju. Darba gaitas beigusi kā Latvijas Vēstures institūta Antropoloģisko pētījumu laboratorijas vadītāja. Pētījusi baltu un somu tautu etnoģenēzi, kā arī Ziemeļeiropas senāko iedzīvotāju ģenēzi. Devusi lielu ieguldījumu „baltu gēna” pētīšanā.

BibliogrāfijaLabot

 • «Антропология древних балтов». — Zinātne, Rīga 1975.
 • «Этногенез латышей». — Zinātne, Rīga 1977.
 • "The Genesis of the Ancient Population of Northern and Eastern Europe". — Наука, Москва 1978. (Paper delivered at the 10th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Delhi, India, 10-12 December 1978)
 • kopā ar Franci Zagorski, Ēvaldu Mugurēviču «Из древнейшей истории балтских народов — по данным археологии и антропологии». — Zinātne, Rīga 1980.
 • kopā ar Jāni Graudoni, Ritu Graveri «Кивуткалнский могильник эпохи бронзы». — Zinātne, Rīga 1985.
 • kopā ar Andri Cauni, Ēvaldu Mugurēviču „Apcerējumi par Latvijas teritorijas pirmatnējās kopienas un feodālisma perioda kapulaukiem, kapsētām un tajās atrasto arheoloģisko un antropoloģisko materiālu”. — Zinātne, Rīga 1987.
 • „Baltu cilšu etniskās vēstures procesi m. ē. 1 gadu tūkstotī”. — LPSR ZA Vēstis Nr. 12, 1989.
 • „Latvijas senākā apdzīvotība”. — Latvijas Vēsture Nr. 2(13), 1994.
 • „Zvejnieku akmens laikmeta kapulauka veidošanās vēsture saistībā ar iegūtām radioaktīvā oglekļa datējumiem”. — Latvijas Vēsture Nr. 4, 1994. (History of the formation of the Zvejnieki Stone Age burial field according to obtained 14C datings)
 • „Zvejnieku akmens laikmeta kapulauks. Iekšējā struktūra un hronoloģija”. — Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 1996.
 • "The most ancient population of Latvia" — Latvijas Vēsture No. 3(16), 1997.
 • piedalījusies "The LWb Blood Group as a Marker of Prehistoric Baltic Migrations and Admixture" — Human Heredity (No 3), 1999.

LiteratūraLabot

 • Rita Grāvere, Gunita Zariņa „Raisa Denisova — bibliogrāfija, darbabiedru veltījumi 70 gradu jubilejā”. — Latvijas Vēstures Institūta Apgāds, Rīga 2000. ISBN 9984601862

Ārējās saitesLabot

Ludzas bibliotēka