Pusnakts ir laika moments, kad beidzas viena diennakts un sākas nākamā. Tad notiek datumu maiņa.

Pusnaktī uzņemts attēls.

Pēc ISO 8601 datumu un laika standarta pusnakti var pierakstīt gan kā "00:00", gan "24:00". "00:00" tiek attiecināts uz dienas sākumu, un to lieto visbiežāk. Lai apzīmētu dienas beigas, izmanto "24:00". Piemēram, "2007-04-05T24:00" ir tas pats, kas "2007-04-06T00:00".

Saistībā ar pusnakti daudzām tautām ir izveidojušies daudzi spoku stāsti un mīti.