Psihoanalīze

Psihoanalīze (vācu: Psychoanalyse) - psihoterapijas virziens, kas aizsācies 19. gadsimta beigās, un kura pamatlicējs ir Zigmunds Freids.

Psihoanalīzes novirzieni.Labot

Klasiskā psihoanalīze (Zigmunds Freids)

Individuālā psiholoģija (Alfreds Ādlers)

Analītiskā psiholoģija (Karls Gustavs Jungs)

Neofreidisms (galvenais pārstāvis Ērihs Fromms)

Ego psiholoģija (viens no pārstāvjiem - Eriks Eriksons)