Pseidonīms (grieķu: pseudos — ‘izdoma’, onoma — ‘vārds’)[1] ir izdomāts vārds vai uzvārds, ar ko rakstnieki, žurnālisti paraksta savus darbus vai pieņem īstā vārda vai uzvārda vietā.[2] Nereti pseidonīmus pieņem arī aktieri, mākslinieki, kā arī sabiedriskie vai politiskie darbinieki.

Rainis — īstajā vārdā Jānis Pliekšāns

Pseidonīmu pieņem labskanīguma, politisku apsvērumu dēļ, piemēram, slēpjot patieso identitāti, kā arī, lai akcentētu kādu savai darbībai vai daiļradei raksturīgu iezīmi.[3] Dažreiz tiek izmantots kolektīvs pseidonīms, ar ko parakstās vairāki autori.[1] Daudzi cilvēki plašākai sabiedrībai ir pazīstami tikai pēc to pseidonīma, piemēram, Rainis — Jānis Pliekšāns, Aleksandrs Čaks — Aleksandrs Čadarainis, Ļeņins — Vladimirs Uļjanovs u.c.[3]

Atsauces labot šo sadaļu

  1. 1,0 1,1 L. Timofejevs, N. Vengrovs. Mazā literatūrzinātnes terminu mārdnīca, Rīga: Liesma, 1965. gads, 217.—218. lpp.
  2. Daina Štokmane, Iveta Vīduša. Literatūra 7. klasei. 1. daļa. Zvaigzne ABC, 2014. 112. lpp.
  3. 3,0 3,1 Latvijas padomju enciklopēdija. 8. sējums. Rīga : Galvenā enciklopēdiju redakcija. 176. lpp.

Skatīt arī labot šo sadaļu