Vecākā Eda ir 34 islandiešu poēmu kopums, kas pamatā saglabājies islandiešu viduslaiku rokrakstā Codex Regius. Kopā ar Jaunāko Edu Vecākā Eda sniedz vispilnīgāko informāciju par skandināvu mitoloģiju. Vecākā Eda ir anonīma; tajā daudz lietotas vienkāršās strofiskās formas, kā arī aliterācija. Vecāko Edu var iedalīt divās daļās, no kurām vienā atrodamas mītiskās leģendas, savukārt otrajā stāsti par varoņiem.

Vecākās Edas angļu tulkojuma titullapa (1908).

Codex Regius tika sarakstīts 13. gadsimtā, taču par tā atrašanās vietu nekas nebija zināms līdz pat 1643. gadam, kad to savā īpašumā ieguva Skalholtas bīskaps, kurš uzskatīja, ka to 12. gadsimtā uzrakstījis islandiešu priesteris Sēmunds Mācītais. Lai arī mūsdienās šis apgalvojums tiek noraidīts, Vecāko Edu mēdz saukt arī par Sēmunda Edu.