Per capita (no latīņu valodas — 'uz [katru] galviņu') ir sociālajās zinātnēs lietota latīņu frāze.

To parasti izmanto statistikas nozarē, lai norādītu vidējo vērtību uz personu kādā rādītājā, piemēram ienākumos, noziedzības līmenī un tamlīdzīgi. To izmanto arī testamentos, lai norādītu, ka kāds no mantojuma labumiem tiek sadalīts vienādās daļās. Tas atšķiras no per stirpes sadalījuma, kad mantojums tiek sadalīts vienādās daļās pēc ģimenes koka atzara.

Latviešu valodā šī frāze tiek lietota salīdzinoši retāk kā tās tulkojums.