Pareģojums ir ticamu, nākotnē sagaidāmu notikumu paredzēšana. Nereti pareģojumi tiek saistīti ar mistiskām spējām un neizskaidrojamu parādību aktualizēšanu. Tomēr mūsdienās pareģojumus var saistīt ar situācijas modelēšanu nākotnē, kas ļauj visai ticami pieņemt dažādu scenāriju attīstību, noteiktos apstākļos, nākotnē, tāpēc mūsdienās 'pareģojumiem' atbilstošāks termins būtu 'prognoze', kas nav tik strikts termins kā 'pareģojums', jo prognoze tiek saistīta ar izvirzītās prognozes ticamības pakāpi.

Mikelandželo — mākslas darbs

Pareģojuma svarīgākais kritērijs ir pareģojuma formulējums, kas pareģojumu ļauj sasaistīt ar noteiktu ciklisku parādību, kas arī ir pareģojuma mistiku viesošais faktors un ļauj noteiktas likumsakarības sasaitīt ar sagaidāmu vai aktuālu notikumu attīstīšanos, kuri ietekmē plašākus vai šaurākus sabiedrības slāņus.

Nonivilēts pareģojuma piemērs — "Ja trīs gadus pēc kārtas turēsies sauss laiks, ir paredzama lielāka mirstība."

Skatīt arī labot šo sadaļu