Pacifisms (latīņu: pacificus — ‘samierināšana’) ir politiska kustība, kas nosoda karu un cīnās par to nepieļaušanu.

Pacifistu zīme

Pacifisma piekritēji noliedz jebkāda kara vajadzību, tostarp, pat atbrīvošanas cīņās tā amorālās dabas dēļ. Pacifisti uzskata, ka kari jānovērš ar tā amorālo aspektu skaidrošanu, miera manifestācijām. Pacifisms ir bijis dažādu austrumu reliģiju, piemēram, budisma sastāvdaļa. Arī agrīnajā kristietībā pacifistiskām idejām bija nozīmīga loma. Pirmās politiskās kustības, kuras propagandēja pacifismu, radās 19. gadsimta beigās Eiropā un ASV.