PSRS Valsts prēmija tika nodibināta 1966. gadā kā Staļina prēmijas aizvietotāja, kas tika piešķirta 1941.—1954. gadā. PSRS Valsts prēmiju nodibināja ar PSKP CK un PSRS Ministru Padomes lēmumu un vēlāk šīs organizācijas pasludināja prēmijas laureātus. Prēmija tika pasniegta ik gadu no 1967. līdz 1991. gadam 3 kategorijās - par sasniegumiem zinātnē un tehnikā, par sasniegumiem darbā un par veikumu literatūrā, mākslā un arhitektūrā.

PSRS Valsts prēmijas medaļa

Prēmijas svinīga pasniegšana vienmēr notika Oktobra Sociālistiskās revolūcijas svētku priekšvakarā.

PSRS Valsts prēmija bija otrais augstākais Valsts apbalvojums pēc Ļeņina prēmijas. Prēmijas laureāts kopā ar goda nosaukumu, apliecību un medaļu, saņēma arī naudas prēmiju 5000 rubļu apmērā. Ļeņina prēmijas laureāti saņēma 10 000 rubļus.