Pārsātināts šķīdums

Pārsātināts šķīdums ir šķīdums, kas satur vairāk izšķīdušās vielas, nekā nepieciešams to piesātināšanai dotajā temperatūrā. Pārsātināts šķīdums ir termodinamiski nestabils un no tā ārējas iedarbības rezultātā viegli izkrīt nogulsnes, tāpēc pārsātināts šķīdums nevar būt līdzsvarā ar nogulsnēm (nevar saturēt izšķīdušās vielas nogulsnes). Pārsātinātus šķīdumus iegūst, samazinot izšķīdušās vielas šķīdību (izmainot temperatūru vai šķīdinātāja sastāvu). Visērtāk pārsātinātu šķīdumu var iegūt, vielu šķīdinot augstākā temperatūrā un pēc tam temperatūru uzmanīgi pazeminot (vielas šķīdībai jāpalielinās, paaugstinot temperatūru).

"Ķīmiskais sildītājs" ar pārsātinātu nātrija acetāta šķīdumu

Izkrītot nogulsnēm no pārsātināta šķīduma, mēdz izdalīties siltums, dažkārt pat visai ievērojams. Pēc šāda principa darbojas "ķīmiskie sildītāji", kas satur pārsātinātu nātrija acetāta šķīdumu.