Jo lielāku enerģiju izstaro zvaigzne, jo tās masa un izmēri ir lielāki. Visumā lielākajām zvaigznēm rādiuss var būt pat tūkstošiem reižu lielāks nekā Saulei. Lielākās Visuma zvaigznes sauc par milzu un pārmilzu zvaigznēm un tās visumā ik sekundi izstaro miljoniem reižu vairāk enerģijas nekā Saule.