Pārmijas uzgriešana dzelzceļa transportā ir situācija, kad, riteņpārim braucot paasmens virzienā pa nesagatavotu maršrutu, riteņpāra uzmala iebrauc spraugā starp pārmiju pārvedas rāmjsliedei piespiesto asmeni, bet pārmiju pārvedās ar kustīgu krusteņa serdi — attiecīgi starp spārnsliedei piespiesto serdi. Ir iespējama pārmijas uzgriešana ne tikai paasmens, bet arī pretasmens kustības virzienā.

Animācija, kas parāda pārmijas uzgriešanu paasmens virzienā

Pretasmens virziena pārmijas uzgriešanu var izraisīt asmens nepiegulšana rāmjsliedei vai asmens vai rāmjsliedes bojājums (pārmērīgs izdrupums vai lūzums), kā arī atšķautņaina riteņpāra uzmala, bet pārmiju pārvedās ar kustīgu krusteņa serdi — attiecīgi serdes nepiegulšana spārnsliedei vai serdes vai spārnsliedes bojājums (pārmērīgs izdrupums vai lūzums), kā arī atšķautņaina riteņpāra uzmala. Uzgriežot pārmiju, kā pretasmens, tā paasmens kustības gadījumā, riteņa uzmala no rāmjsliedes atspiež asmeni, deformējot pārmijas darba un kontrolvilktnes, var tikt sabojāta asmeņu kontrolierīce. Savukārt, uzgriežot pārmiju pārvedas krusteņa kustīgo serdi, riteņa uzmala no spārnsliedes atspiež kustīgo serdi, deformējot serdes darba un kontrolvilktnes. Pārmijas vai krusteņa kustīgās serdes uzgriešana ir dzelzceļa satiksmes drošības pārkāpums[1] dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu neievērošanas dēļ, un tas nav pieļaujams.

Pēc pārmijas uzgriešanas riteņpāris var palikt gan uz sliežu ceļa, gan arī ar uzmalu uzbraukt rāmjsliedei un nobraukt no sliedēm. Vēl smagākas sekas var izraisīt iebraukšana nesagatavotā maršrutā, jo tad pastāv iespēja ritekļu frontālai sadursmei ar pretimbraucošu vilcienu vai sānu sadursme, ja abi vilcieni paasmens virzienā uzbrauc pārmijai. Pretasmens virziena pārmijas uzgriešanā var gadīties, ka daļa riteņpāru novirzās pārmijas blakus virzienā, tādējādi sametot ritekļus šķērsām sliežu ceļam.