Pārmiesošanās

(Pāradresēts no Pārdzimšana)

Pārmiesošanās jeb reinkarnācija (no latīņu: reincarnatio — 'atgriešanās ķermenī') ir pieņēmums, ka dvēsele pēc ķermeņa nāves atgriežas uz Zemes jaunā ķermenī (pārmiesojās). Šis uzskats ir plaši izplatīts pasaulē, it īpaši Indijā, jo tas ir hinduisma un budisma mācības pamatā.

Hinduisma pārmiesošanās cikls

Lai gan vairums pārējo reliģiju kā jūdaisma, kristietības un islāma neatzīst pārmiesošanos vai arī tās uzskati ir pretrunā pret to, daži novirzieni, piemēram, hasidisms un katarisms šo pieņēmumu atbalsta.