Osmaņu bezvaldnieku laiks

Osmaņu impērijas bezvaldnieku laiks bija periods 15. gadsimta sākumā, kad Osmaņu impērijā valdīja haoss un nebija sultāna.

Bezvaldnieku laiks
Priekštecis:
Bajezids I
bezvaldnieku
laiks

1402—1413
Pēctecis:
Mehmeds I