Mūzikā oktāva (no latīņu octava - astotā) ir intervāls starp divām notīm, kur otrās nots frekvence ir divas reizes lielāka par pirmās nots frekvenci. Divas notis, kas atšķiras precīzi par oktāvu, cilvēka ausij šķiet samērā līdzīgas, lai arī to frekvences ievērojami atšķiras.

Oktāvas piemērs (no G4 līdz G5).
Perfect octave

Oktāvas intervāls aptver astoņus pakāpienus diatoniskajā diapazonā, piemēram, no "do" līdz "do" vai arī no "re" līdz "re". No tā arī cēlies oktāvas nosaukums. Oktāva sadalās sešos toņos, 12 pustoņos (Eiropas tradīcija) vai arī 24 ceturtdaļtoņos (Indijas tradīcija).