Novotnija aizsegšanās

Novotnija aizsegšanās jeb Novotnijs ir tēma šaha kompozīcijā. Tās būtība — figūras upuris uz kritiskā lauciņa, izsauc pretinieka dažādā virzienā ejošu tālšāvēja figūru savstarpēju aizsegšanos. Novotnija tēmas īpatnība ir tā, ka upurētās figūras gājiens uz kritisko (aizsegšanās) lauciņu rada vienlaicīgi divus tematiskos draudus.[1]

Tēma nosaukta čehu problēmista A. Novotnija vārdā, kurš 1854. gada janvārī publicēja uzdevumu ar šāda tipa aizsegšanos (skat. uzdevumu Nr. 2). Tēma ieguva lielu popularitāti problēmistu vidū, ar laiku izveidojās vairāki tās paveidi.

PiemēriLabot

№ 1. Maikls Liptons
BSPS, 1986
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Mats 2 gājienos
№ 2. Antonīns Novotnijs
Leipziger Illustrierte Zeitung, 1854
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Mats 3 gājienos

1. uzdevuma risinājums:

Tematiskie maldinājumi:
1. Zd4? Te7!; 1. Td4? Te6!; 1. Le5? Zxh7!
1. Ld4! (draud 2. Zg7# un 2. Td8#)
1. ... Txd4 2. Zg7#
1. ... Lxd4 2. Td8#
1. ... Ze6 (Te7) 2. Te7 (Txe7)#

2. uzdevuma risinājums:

1. Tf5! (draud 2. Tf4#)
1. ... Tf8 2. Lf6! (dubultdrauds 3. Tf4# un 3. Te5#)
2. ... Txf6 3. Te5#
2. ... Lxf6 3. Tf4#
2. ... Lxf5 3. Zg5# vai 3. Zd2#
1. ... Lxf5 2. Zf7! ~ 3. Zd6# vai 3. Zg5#
1. ... Ze6 (Zd5) 2. Zd2+ Kd4 3. Td5#

Tēmas paveidiLabot

Tēmai "Novotnija aisegšanās" ir vairāki paveidi: Pilnveidotais Novotnijs, Angļu Novotnijs, Azerbaidžāņu Novotnijs, Latviešu Novotnijs, Maskavas Novotnijs, Rumāņu Novotnijs, Somu Novotnijs, Vāciešu Novotnijs un citi.[1]

Pilveidotais NovotnijsLabot

Pilnveidotais Novotnijs ir Novotnija aizsegšanās tēmas paveids. Tā būtība: Pirmajā gājienā baltie spēlē uz lauciņa, kurā krustojas melno divu dažādā virzienā ejošu tālšāvēja figūru ceļš. Pēc figūras sišanas baltie mato, izmantojot minēto melno figūru savstarpējo aizsegšanos. Būtiskā atšķirība ir tā, ka pēc balto pirmā gājiena nedraud abi idejiskie mati. Tie kļūst iespējami tikai pēc balto figūras sišanas.

Godfrijs Hiskots
English Mechanic, 1891
1. godalga
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Mats 2 gājienos

Uzdevuma risinājums:

1. Le4! (draud 2. Dd5#)
1. ... Txe4 2. Txa5#
1. ... Lxe4 2. f4#
1. ... Kxe4 2. Te3#
1. ... Td4 2. De7#

Angļu NovotnijsLabot

Angļu Novotnijs (angļu: English Novotny) ir Novotnija aizsegšanās tēmas paveids. Tā būtība: kā viena no tematiskajām figūrām tiek izmantota piesaistīta dāma.

Šells Vidlerts
TK Varna-82, 1982
1. godalga
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Mats 2 gājienos

Uzdevuma risinājums:

Maldinājumi:
1. Zcd4? (draud 2. Df4, Dg7 #), bet 1. ... Dc7!
1. Zed4? (draud 2. Df4, Dg7 #), bet 1. ... Df7!
1. d4? (draud 2. Df4, Dg7 #, bet 1. ... Dc1!
Risinājums:
1. e4! (draud 2. Df5, Df4 #)
1. ... Dxe4 2. Df5 #
1. ... Lxe4 2. Df4 #
1. ... Kf3 2. Lh5 #
1. ... Zg3 2. Dxg3 #
1. ... Le5 2. Ze5 #

Azerbaidžāņu NovotnijsLabot

Azerbaidžāņu Novotnijs (angļu: Azerbaijani Novotny) ir Novotnija aizsegšanās tēmas paveids. Tā būtība: somu un rumāņu Novotnija organiska sintēze.

Raufs Aliovsadzade
Medžnuns Vahidovs

Šahs Nr.1, 1978
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Mats 2 gājienos

Uzdevuma risinājums:

1. L~? (draud 2. Dc4#/Dxb7#), bet 1...d3!
1. Lxd4! (2. Dc4#/De5#)
1. ... Txd4 2. Tg5#
1. ... Lxd4 2. c4#
1. ... Kxd4 2. Td3#
1. ... Zd6 2. Dxd6#)

Latviešu NovotnijsLabot

Latviešu Novotnijs (angļu: Latvian Novotny) ir Novotnija aizsegšanās tēmas paveids. Tā būtība: sākuma pozīcijā uz lauciņa, kurā krustojas melno divu dažādā virzienā ejošu tālšāvēja figūru ceļš, atrodas balto figūra. Ar savu pirmo gājienu, izmantojot šo aizsegšanos, baltie rada divkāršu draudu.[2] Šo ideju izstrādājis latviešu problēmists Voldemārs Kukainis.[3]

№ 1. Šamils Ade Dasni
Магаданская правда, 1992
 
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Mats 2 gājienos
№ 2. Voldemārs Kukainis
Latvijas konkurss, 1938
3. godalga
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Mats 2 gājienos

1. uzdevuma risinājums:

1. Zf7! (draud 2. Dg5#/Dh3#)
1. ... Lxf5 2. Dg5#
1. ... Txf5 2. Dh3#
Latviešu Novotnijs miniatūrā.

2. uzdevuma risinājums:

1. Zxf5! (draud 2. Zd4#/Zd6#)
1. ... Thxf4 2. Zd6#
1. ... Lxf4 2. Zd4#
1. ... Td3 2. Lc4#
1. ... Ld3 2. Zxc3#
1. ... c5 2. Le8#
1. ... Tfxf4 2. Zd6#/Zxc3#
Uzdevumā apvienots Latviešu Novotnijs ar Grimšova aizsegšanos.

Maskavas NovotnijsLabot

Maskavas Novotnijs (angļu: Moscow Novotny) ir Novotnija aizsegšanās tēmas paveids. Tā būtība: pēc aizsegšanās draud tikai viens tematiskais gājiens, bet otrs rodas pēc sišanas.[4]

Uzdevuma risinājums:

1. Le6? (draud 2. De5+ Kxe5#)
1. ... Txe6 2. Df5+ Kxf5#
1. ... Zb3+!
1. Te6? (draud 2. Df5+ Kxf5#)
1. ... Lxe6 2.De5+ Kxe5#
1. ... Tf8!
1. Tc4! (draud 2. Zxd3+ Zxd3#
1. ... Te5 2. Dxe5+ Kxe5#
1. ... Lf5 2. Dxf5+ Kxf5#

Rumāņu NovotnijsLabot

Rumāņu Novotnijs (angļu: Romanian Novotny) ir Novotnija aizsegšanās tēmas paveids. Tā būtība: divu dažādā virzienā ejošu melno tālšāvēja figūru ceļa krustpunktā tiek upurēta balto figūra un radīti divi mata draudi, taču idejiskos variantos šo divu drauda matu vietā realizējas citi mati.

Gheorghe Leu
Flacara Sibiului, 1966
2. godalga
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Mats 2 gājienos

Uzdevuma risinājums:

1. Le6! (draud 2. Tf5#/Lc7#)
Tematiskie varianti:
1. ... Lxe6 2. Zc6#
1. ... Txe6 2. Zg4#

Somu NovotnijsLabot

Somu Novotnijs (angļu: Finnish Novotny) ir Novotnija aizsegšanās tēmas paveids. Tā būtība: mēģinājumu, kas rada divus draudus, atspēko bandinieka gājiens, atsedzot savu torni un laidni. Risinājumā, lai šī atspēkošana būtu neiespējama, bandinieks tiek nosists un variantos baltie mato, izmantojot Novotnija aizsegšanos.

Penti Sola
Hufvudstadsbladet, 1934
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Mats 2 gājienos

Uzdevuma risinājums:

Maldinājums:
1.Rd6?? (draud 2.Rc2#/Ra4#), atspēko 1. ... e3!
Risinājums:
1. Texe4! (draud 2. Tc2#/Ta4#)
1. ... Lxe4 2. Ta4#
1. ... Txe4 2. Tc2#

Vāciešu NovotnijsLabot

Vāciešu Novotnijs ir Novotnija aizsegšanās tēmas paveids. Tā būtība: tematiskās figūras, kas tiks aizsegtas, atnāk uz tematiskās līnijas pēc balto figūras gājiena uz kritisko lauciņu.

Ado Krēmers
Der Schachspiegel, 1948
abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Mats 3 gājienos

Uzdevuma risinājums:

1. g6? draud 2. ♖c8#, bet 1. ... ♖b1!
1. ♘f6? draud 2. Th7#, bet 1. ... ♗b1!
1.♘c2! (draud 2.♘f6 ~ 3.♖h7# un 2.g6 ~ 3.♖c8#)

Tematiskie varianti:

1. ... ♖b1 2.♘f6 ~ 3.♖h7#
1. ... ♗b1 2. g6 ~ 3.♖c8#

Skatīt arīLabot

AtsaucesLabot

  1. 1,0 1,1 Словарь терминов шахматной композиции / Авт.-сост. Басистый М. Б. Киев : Книга. 2004. 205. lpp. ISBN 966-96424-0-1. (krieviski)
  2. Зелепукин Н. П. Словарь шахматной композиции. — К. : Здор­ов'я, 1982. — 84. lpp. (krieviski)
  3. Kukainis, Voldemārs (1939). "Vai jaunas idejas?". Šacha Māksla (Latvijas Šaha savienība) (43): 47. lpp.
  4. Словарь терминов шахматной композиции / Авт.-сост. Басистый М. Б. Киев : Книга. 2004. 228. lpp. ISBN 966-96424-0-1. (krieviski)

Ārējās saitesLabot