Nicas iekarošana (1543)

Nicas iekarošana notika 1543. gada augustā, 1541. gada Itāļu kara laikā, kad Franču un Osmaņu apvienotā armija uzbruka un iekaroja Svētās Romas impērijas pilsētu Nicu.