Navigācijas pavadonis

Navigācijas pavadonisZemes mākslīgais pavadonis, kas ar pavadoņnavigācijas paņēmieniem nodrošina cilvēku, automašīnu, kuģu, lidmašīnu u.c. objektu atrašanās vietas (ģeogrāfisko koordinātu) precīzu noteikšanu.

Visbiežāk navigācijas pavadonis ir kādas pavadoņu navigācijas sistēmas elements.