Navigācijas pavadonisZemes mākslīgais pavadonis, kas ar pavadoņnavigācijas paņēmieniem nodrošina cilvēku, automašīnu, kuģu, lidmašīnu u.c. objektu atrašanās vietas (ģeogrāfisko koordinātu) precīzu noteikšanu.

Visbiežāk navigācijas pavadonis ir kādas pavadoņu navigācijas sistēmas elements.