Molārā siltumietilpība

Par vielas molāro siltumietilpību (C) sauc siltuma daudzumu, ko viens mols vielas uzņem vai atdod, sasilstot vai atdziestot par 1 K (kelvinu).