Mitrājs

zeme, kura regulāri vai sezonāli ir klāta ar ūdeni

Mitrājs jeb mitrzeme ir pārmitra vai ar seklu ūdens slāni klāta teritorija, bioma. Par mitrājiem uzskata upju palienes, zāļu un kūdras purvus vai ūdeņu platības — dabiskas vai mākslīgas, pastāvīgas vai pārplūstošas, kurās ir stāvošs vai tekošs ūdens, saldūdens, iesāļš vai sāļš ūdens, t.sk. jūras akvatorijas, kuru dziļums bēguma laikā nepārsniedz 6 metrus.[1] Mitrājiem ir liela nozīme noteces regulēšanā, ūdeņu attīrīšanā un dabas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

Ļenas delta

2024. gadā mitrāji tika atzīti par gada dzīvotni.[2]

Mitrāju veidi

labot šo sadaļu

Ārējās saites

labot šo sadaļu