Atoma masas skaitlis ir kodolā esošo protonu un neitronu kopīgais skaits. Tas ir elementa izotopa atommasai tuvākais veselais skaitlis.